ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย

หัวข้อข่าว
วันที่ประกาศ
แบบฟอร์ม SAR แผนก(สามัญ/สัมพันธ์/เทคนิคพื้นฐาน) ปี 56 (มีผู้เปิดอ่าน 66 ครั้ง)
25 มี.ค. 2557
แบบฟอร์ม SAR แผนก ปี 56 (มีผู้เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
25 มี.ค. 2557
แบบฟอร์ม SAR บุคคล ปี 56 (มีผู้เปิดอ่าน 60 ครั้ง)
25 มี.ค. 2557
รูปแบบเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 2556 (มีผู้เปิดอ่าน 389 ครั้ง)
12 ก.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ Sar ปีการศึกษา 2555 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ5.2 (มีผู้เปิดอ่าน 436 ครั้ง)
21 พ.ค. 2556
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจ (มีผู้เปิดอ่าน 313 ครั้ง)
06 ธ.ค. 2555
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (มีผู้เปิดอ่าน 403 ครั้ง)
21 ส.ค. 2555
  ประกาศข่าว

 bottom
 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404
http://www.ytc.ac.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : skaface@hotmail.com