โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ และเดินทางไกล        ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพักแรม จำนวน 22 คน เพื่อให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสามัคคี รู้จัก กฎ ระเบียบขอลูกเสือวิสามัญ

ไฟล์ที่แนบมา :

เว็บลิงค์ : http://118.175.22.252/~linpha/viewer.php?albid=2900&stage=2&imgid=25934
จาก นายจาฎุพัจน์ สิงห์สุข
[07 ต.ค. 2552]


วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404
http://www.ytc.ac.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : skaface@hotmail.com