Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1165653
วันนี้
ทั้งหมด
1
1165653

Your IP: 100.26.179.251
Server Time: 2021-04-14 00:27:40

20201001 ytc landing page 01v3 b2c35

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

24 มีนาคม 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ

17 มีนาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ

ประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 มีนาคม 2564
ประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมสัมมนาเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อย.มช.) และเครือข่ายต้านทุจริตจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 มีนาคม 2564
กิจกรรมสัมมนาเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน (อย.มช.) และเครือข่ายต้านทุจริตจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบ 2 สี

17 มีนาคม 2564
โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบ 2 สี

 

icon-readmore-news

 

divider

 

news14 f0840


ข่าวก่อนหน้า

 

news23 155bf


ข่าวก่อนหน้า

 

news33 96190


icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

 

news43 eb40a

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.