Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

855494
วันนี้
ทั้งหมด
1222
855494

Your IP: 34.238.189.171
Server Time: 2019-08-22 13:30:24
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 9
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 11
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 86
ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 76
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 85
ประชุมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 94
ร่วมการแถลงข่าววาระจังหวัดยะลา เรื่อง ยะลา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 109
พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (YTC.เกมส์ 62) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 120
ร่วมประชุมทางไกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 95
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 75
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 105
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีผลเรียนดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 91
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
ต้อนรับ ผู้บริหาร และ ครู SMK NEGERI 1 MAS UBUD เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
Thailand – Indonesia MOU Program Planning Meeting และลงนาม MOU เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
บริการให้ความรู้การป้องกันและตรวจเอชไอวี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 104
อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 93
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 104
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 85
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
ปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการจัดงานกฐินพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 99
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 136
วันรำลึกพระคุณของครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 114
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 128
สัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
เยี่ยมบ้านรักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
ร่วมลงนามแสดงความอาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 125
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “รอมฏอนสัมพันธ์ 62” ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
โครงการวิชาชีพและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
พิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
ร่วมสักการะพระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 129
ตรวจเยี่ยม และให้โอวาท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 146
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 154
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 147
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 152
ร่วมประชุมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ,คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมอาชีวะอาสา ลดคลัน ลดฝุ่นละออง ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 150
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกาะหน้าพระฉายาลักษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 158
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 149
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 156
โครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 166
โครงการวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 153
พิธีเปิดอาคารวิทยบริการพร้อมรับโล่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 152
โครงการปฐมนิเทศ และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 175
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 172
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
ส่งมอบและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
ประชุม โครงการตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 204
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 218
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 218
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
กิจกรรมหลักถนนเส้นสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 194
ประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 169
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 203
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 19” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
ร่วมประชุมเตรียมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 240
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
เข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสัญจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 188
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพวิชาการ ครบรอบ 14 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 204
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทักษะงานยานยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
พิธีเปิด โครงการตลาดนัดวิชาการเสริมพลังชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 210
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 208
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 200
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 315
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
“YALA CITY OF HAPPINESS” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 199
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 264
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
ติดตาม และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
พิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
บริการซ่อมเครื่องยนต์เรือ ให้แก่ประชาชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 203
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
การออกบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 227
เข้าแนะนำตัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 250
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ประชุม เตรียมการแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 203
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 231
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
ร่วมประชุม ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
มอบกระเป๋าและกระปุกออมสิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 208
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 210
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 239
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 224
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
นำเสนอผลงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 236
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 230
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 208
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
ทำประชาพิจารณ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 224
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 198
พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
พิธีปิดทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
ขอแสดงความยินดี แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 240
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “อาชีวะสร้างสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 237
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 231
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
ร่วมบริการควบคุมระบบเครื่องเสียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
ร่วมแปรอักษร “Yala Love The King” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 224
ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ซ่อมบำรุงรถจักรยาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
ประชุมการรับนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
5 ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 240
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
กล่าวให้โอวาท แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 218
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าและสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ครบรอบ 62 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 220
คณะครู และนักศึกษา จากสถาบัน โปลีเทคนิค เมอร์ซิง ยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 221
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
ร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ประชุม นักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning Talk” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
วิทยาลัยเทคนิคยะลาขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
ประชุมเตรียมการ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 372
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ประชุมครูเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 285
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 270
ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
งานเลี้ยงแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 260
ร่วมเดินทางส่งรอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 291
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
พิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ร่วมต้อนรับ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 237
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 237
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 231
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 471
แสดงมุทิตาจิตครูผู้ทรงคุณค่า จากวันเวลาที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 307
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 397
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 398
โครงการกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 586
ประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 579
จัดโครงการจังหวัดเคลื่อน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
ประชุมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
โครงการ “พัฒนาทักษะชีวิต (ทักษะการพูดในที่ชุมชน)” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
ฝึกอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 315
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
ออมทรัพย์ครูมุสลิมมอบทุนซากาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
พิธีวางรากฐานส่วนขยายอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
พิธีรับมอบเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 320
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 544
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 405
ร่วมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
แห่เทียนพรรษา ไปยังวัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 374
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 447
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 16 “สุริยเทพเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 476
พิธีปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ภายใต้กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 322
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 341
พิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 349
ตรวจเยี่ยม นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
โครงการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเทศบาลนครยะลา ปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
พิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 461
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 790
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 4 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 406
โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอร์รัปชั่น” ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 352
ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
ประชุม วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบและเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
มอบกระเช้าให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
“วันรำลึกพระคุณของครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 356
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 334
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษา ดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 460
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
ร่วมปล่อยขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
จัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
มอบกระเช้าอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 400
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
พิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 384
โครงการจิตอาสาชาวยะลา รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 415
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเปิดป้ายอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฐมนิเทศ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา จชต. ระยะ 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 399
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 491
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 410
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 408
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 529
ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 417
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 337
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 389
สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 630
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 433
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 456
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 407
โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
ตรวจเยี่ยมสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 471
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 402
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 350
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
กิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
การแข่งขัน Robotic ประเภท AEV เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (เศรษฐกิจพอเพียง) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 750
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
ธนาคารวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 597
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 377
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 427
พิธีแถลงข่าว “PEA YALA FA CUP" ครั้งที่ 18 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 484
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
โครงการญาลันนันบารู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 431
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 324
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 372
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ จชต. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียน - นักศึกษา โควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 398
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 407
กิจกรรม “YTC Open House” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ครั้งที่ 1 “Thailand Robotic Games 2018” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
ประชุมและจับสลากแบ่งสายฟุตบอลนักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธีเปิด กิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 351
THAILAND ROBOTIC GAME 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 762
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 322
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 315
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
พิธีปิดพร้อมมอบโล่รางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
พิธีละหมาดฮายัต เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 385
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
พิธีปิด พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 371
พิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
ตรวจเยี่ยมพบปะคณะกรรมการตัดสินผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ประชุมครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 11 ประเภท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 372
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 441
ประชุมหารือเพื่อจัดการแข่งขัน ROBOT นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 349
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
ติดตั้งและควบคุมการทำงานของระบบกลไกบอกเวลาโดยใช้เสียงร้องของนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 421
สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
สยามกีฬา สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
มอบกระเช้าให้สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 280
"คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หมู่บ้านเทคนิคยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 436
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
กิจกรรม “อาซูรอ สัมพันธ์ ” ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 10) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 523
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 401
ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนสภานักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 389
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 538
นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 442
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-Net ระดับ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอล “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 433
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 564
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 399
กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาการ “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 501
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 428
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 505
ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหน้าถ้ำเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 351
เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 399
บันทึกเทปการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
พิธีมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองและเครื่องมือประกอบอาชีพ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
พิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 350
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 528
รายการ “ยี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 422
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 454
โครงการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 684
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 607
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
วิทยาลัยเทคนิคปังกาลันเซียปา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 536
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
มอบเงินบริจาค สบทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 468
ทำบุญทอดกฐินให้บริการน้ำดื่ม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 410
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 361
ร่วมบริจาคเงินใน "โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 405
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 430
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 342
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อนำไปในพิธีถวายพระเพลิง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 678
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
ลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 399
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันแรม แปดค่ำ เดือนสิบเอ็ด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
เชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และลดธงครึ่งเสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 476
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
แสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักสายใย เชิดชูเกียรติไว้นิจนิรันดร์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483
พิธีเทฐานรากตอม่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 606
โครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 496
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 421
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 626
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 364
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 389
จัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 488
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 701
กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 444
โครงการเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 482
เข้าร่วมขอบคุณ คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 436
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 437
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 417
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 640
โครงการ ENGLISH IN AND OUT CAMPUS SCHOOL เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 406
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 395
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 433
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 “ร้อยเกาะเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 566
โครงการส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 481
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center Thailand 4.0) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 436
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวะตำบลและศิษย์เก่า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 652
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 486
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 372
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 423
โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 509
โครงการทำความดีบริจาคโลหิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 401
โครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน นักศึกษา ไทย - มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 438
ร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ไทย-มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 373
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 494
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 406
พิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 437
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 645
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 420
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ "ต้นกล้า TO BE คนดีศรีผดุง" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 463
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 413
พิธีปิดและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 438
บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
อบรมถ่ายทอดความรู้ “การเคลือบผ้าด้วยยางพารา” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
แห่เทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญแผนก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 403
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
อาคารสำนักงานศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
พิธี “วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 509
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 485
งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 553
ตรวจดูความคืบหน้าอาคารก่อสร้าง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 576
โครงการพัฒนาคนสู่สายอาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 449
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 539
แสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 และพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลอง นำขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 441
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 437
พิธีแถลงข่าวการจัดงานรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 417
โครงการประชารัฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
พิธีส่งต่อฝายมีชีวิตสู่ชุมชนบ้านสลาแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 531
กิจกรรมพบปะยามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 369
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 402
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 467
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ : กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 459
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 17” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 420
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 428
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 472
“โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 639
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 572
โครงการกวนอาซูรอ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 961
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 570
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 562
บันทึกความตกลงในการจัดการอบรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 556
รด. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 627
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 458
“’งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 519
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 545
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 477
จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 523
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)“ทำดีเพื่อพ่อ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 741
วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
ทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
โครงการ Fix it Center อาชีวะอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
พิธีลงนามถวายอาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 498
พิธีมอบเหรียญราชการชายแดน แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 865
“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 886
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
ประชุมผู้แทนชมรมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 542
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 728
โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการสอบ V-net คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 739
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 652
โครงการสัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง และครูแนะแนว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 673
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 847
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 964
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 469
เดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 471
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 442
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข (พัฒนาวัด) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 675
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 477
พิธีลงนามความร่วมมือ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "๑๒ สิงหา มหาราชินี " ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMISฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 519
ประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ บ้านพัก หอพัก นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 913
ประชุมเตรียมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 499
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 618
ประชุมคณะกรรมการสำรวจ จำนวนสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 515
พิธีเปิดโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 488
“วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 641
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 820
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปี ฮศ. 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 862
ประชุมสรุปผลการจัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ฯ และ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 546
ประชุมเตรียมความพร้อมฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
ร่วมเป็นเกียรติ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 471
มอบชุดเครื่องยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 435
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 602
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 549
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 670
พิธีสักการะองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 520
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 530
ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 709
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 650
อบรมการใช้โปรแกรม RMS 2012 สำหรับการวัดผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 921
ประชุม Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 414
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 644
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 474
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 450
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 454
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 468
ร่วมสมทบของรางวัลให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 633
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 517
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 531
ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 489
ประชุมปรึกษาหารือ จัดทำ SWOT analysis เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 763
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 477
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 441
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิด การแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 604
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 731
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 545
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 644
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 525
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 550
กิจกรรมทางศาสนา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 712
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1101
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3535
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2041
ประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 676
การเสวนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 515
ประชุมเตรียมการฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 523
มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 588
รายการ “ใต้สันติสุข” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 611
ประชุมแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 533
การจัดปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 600
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 3227
พิธีเปิด งานเมาลิคกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซี่ยนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 663
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 606
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนการแข่งขันฟุตบอล PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 624
ตรวจเยี่ยม นักเรียน นักศึกษา ณ สนามสอบ V - Net ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 600
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 678
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 555
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 886
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 731
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 25 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 623
การรับทุนสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 551
พิธีแถลงข่าวมหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 643
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 666
ประชุมครูที่ปรึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 542
ประสานงานการเรียนการสอนผ่านระบบ TV วงจรปิด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 559
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 513
อบรมเครือข่าย “เยาวชนดี สังคมไทยดี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 650
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 725
มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย ประชาสีมพันธ์ 747
ประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 643
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 742
พิธีเปิด "โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1235
รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 594
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2559 คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 660
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 880
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 666
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 577
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
ประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอภินันท์ เจ๊ะเต๊ะ 660
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 680
ประชุมเตรียมการกิจกรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 554
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 651
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 596
โครงการวันพ่อ ประจำปี 2558 "กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 572
พิธีปิด การฝึกภาคปกติ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 866
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 653
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 (4) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 704
โครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานรถจักรยานยนต์ ,ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 720
นักศึกษาวิชาทหาร เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โรดแมปใหม่ สูตร 6-4-6-4 สู่การเลือกตั้ง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 696
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 578
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 946
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 591
ประชุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
กิจกรรมลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 495
การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 562
โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์ สู่อาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 535
แจ้งนโยบายและ แนวทางการปฎิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 496
เข้าคารวะและเยี่ยมชม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
โครงการหยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teenage Mom) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 620
ร่วมส่งและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 509
นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอขอบคุณ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1241
พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 515
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 724
ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติงาน การประเมิน ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 507
ประชุมเตรียมการฝึกปฎิบัติภาคปกติ (นศ. วิชาทหาร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 530
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 526
โครงการธนาคารเลือดเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 527
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 548
ประขุมบริหารสัญญา ก่อสร้าง อาคาร ปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 649
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ (อศจ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 775
ประชุมดำเนินงานโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
กิจกรรม " ร่วมใจ เปิดไฟ ใส่หมวก 100%" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 493
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 480
ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 487
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 503
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 523
ประชุม การเตรียมการแข่งขันฟุตบอล YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 651
พบปะยามเช้า รณรงค์ความเป็นไทย ร่วมใจสู่ท้องถิ่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 517
ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม มหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 519
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 492
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 619
นักศึกษารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 532
ประชุมรับฟังการบรรยายการรับนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 678
ประชุมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 536
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 587
อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 817
ประชุมแจ้งนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 533
ประชุม เตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
มอบเงินทดแทนแก่ นายอามีล ดือราแม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 539
ประชุมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 511
ขอแสดงความยินดี ครูสาโรจน์ มากจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2458
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 574
ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1293
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 692
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 560
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 541
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 814
ร่วมต้อนรับ ผอ.มนัสฌาน์ ชูเชิด ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1087
ประชุมงานระบบทวิภาคี จัดทำสมุดฝึกงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 597
ประชุมพนักงานราชการครู เพื่อเตรียมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 716
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 563
ประชุมทางไกล Video Conference โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 579
ประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 577
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Rms 2012 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1316
โครงการส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 638
ประชุมการดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 504
ประชุมทางไกล Video Conference เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 591
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 898
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 558
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 559
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยเยี่ยมและติดตามงานโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
ประชุม โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 644
ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1095
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 577
พิธีเปิดมุมการเรียนรู้ภาษาจีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 560
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 729
ประชุม เรื่องการเข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ จังหวัดสตูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 646
ประชุมเซ้นสัญญาค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 619
ประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 654
มอบทุนให้กับกองร้อยอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 695
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 565
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 570
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 646
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ เพื่อเปิดบัญชีรายใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 556
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดมุทิตาจิต ให้แก่ครูสุภารัตน์ กำธรพัฒนากูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 603
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 963
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1042
ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 607
นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 887
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 856
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 684
มอบเกียรติบัตร นศ. ชนะการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 547
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักมวย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1253
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 548
โครงการอบรมทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 564
โครงการอบรม "ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 585
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (ภาษามลายู) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 641
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซี่ยน (ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 627
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 845
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 579
มอบกระติกน้ำร้อนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 846
นักศึกษาวิชาทหาร ฝึกปฏิบัติ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 579
นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 623
มอบเสื้อกันฝนปฏิบัติงานอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 764
ประชุมการเตรียมงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 622
ประชุมกองร้อยอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 556
ประชุมโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 538
โครงการสัมมนางานวิจัยระยะที่ 2 "สาเหตุการออกกลางคันและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 848
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 605
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี พ.ศ. 2510-2511 มอบทุนการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 834
หจก.แสงเจริญนาประดู่ มอบทุนอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 746
โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 846
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 583
อบรมการใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 877
พิธีเปิดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 837
การประชุม การยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐาน เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 648
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ให้สัมภาษณ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 919
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบเงินประกันสินไหมทดแทน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 951
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 677
กิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 750
ประชุมชี้แจง กิจกรรม "Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 813
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 739
จุดเทียนชัยถวายพระพร "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 698
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 770
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 817
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 681
ประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 862
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 767
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย นางทิพย์วกี มาเอียด 648
ประเมินผลการดำเนินงานวิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลาระดับจังหวัด เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1849
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1806
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 657
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1038
ประชุมโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 625
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 686
ประชุมพิจารณาการเข้าพักบ้านพัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 824
ประชุมโครงการเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 706
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญา การกู้ยืมเงิน กยศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1036
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 748
โครงการอาชีวจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 762
ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 621
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 711
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1274
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 855
ใจอาสา บริจาคโลหิค เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 737
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพและสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 639
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 693
ประชุมเรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 721
ประชุมงานทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 770
ตรวจเยี่ยมอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1808
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พูดคุยในรายการใต้สันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 998
นศ. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษา ณ ทักษิณคดี จ.สงขลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1136
ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 759
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1385
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 750
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1352
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1436 ฮ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 890
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 873
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1164
แต่งตั้งอนุกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 756
26-6-58 พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 798
นักศึกษามุสลิมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 757
ประชุมเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1031
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ส่งมอบงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 827
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 693
วันรำลึกพระคุณครู นักศึกษามุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 726
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 909
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 664
การสแกนบัตรประจำตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 759
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 833
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 689
การประชุมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 836
รับมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 910
ประชุมโครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 799
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 754
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 714
โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 732
ต้อนรับครูใหม่ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 713
การประชุมโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณของโครงการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1099
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปวช.1 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 771
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 989
11-5-58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1052
ถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1388
ประชุมเตรียมการเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1097

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.