Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

823277
วันนี้
ทั้งหมด
496
823277

Your IP: 3.80.223.123
Server Time: 2019-05-22 23:22:09
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 11
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 10
ร่วมประชุมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ,คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมอาชีวะอาสา ลดคลัน ลดฝุ่นละออง ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 7
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 9
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกาะหน้าพระฉายาลักษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 33
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 41
ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 39
โครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 46
โครงการวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 42
พิธีเปิดอาคารวิทยบริการพร้อมรับโล่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 34
โครงการปฐมนิเทศ และ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 24
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 19
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 22
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 67
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 66
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 88
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 81
ส่งมอบและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น PM 2.5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
ประชุม โครงการตรวจสอบภายใน วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพ จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 114
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
กิจกรรมหลักถนนเส้นสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
ประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 72
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 19” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 156
ร่วมประชุมเตรียมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 128
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 113
เข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการสัญจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 104
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 87
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 116
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพวิชาการ ครบรอบ 14 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 72
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
โครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 93
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทักษะงานยานยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 114
พิธีเปิด โครงการตลาดนัดวิชาการเสริมพลังชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
โครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 112
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 100
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 194
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
“YALA CITY OF HAPPINESS” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 94
ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 156
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 146
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 166
ติดตาม และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 102
ร่วมพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 93
ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 112
ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 98
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 97
พิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 114
พิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
บริการซ่อมเครื่องยนต์เรือ ให้แก่ประชาชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 136
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
การออกบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
เข้าแนะนำตัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 147
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
ประชุม เตรียมการแต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 103
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 102
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
ประชุมเตรียมการเข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 133
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
เข้าแนะนำตัวและ สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 128
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
ร่วมประชุม ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
มอบกระเป๋าและกระปุกออมสิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 106
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 129
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 117
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 145
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 137
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
นำเสนอและสาธิตผลงานนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
นำเสนอผลงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 136
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 127
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 124
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 171
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 110
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 111
ทำประชาพิจารณ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 129
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 121
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 126
พิธีปิดทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
ขอแสดงความยินดี แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 132
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “อาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 192
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 155
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 144
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “อาชีวะสร้างสุขสู่ชายแดนใต้” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 131
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 119
พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 159
ร่วมบริการควบคุมระบบเครื่องเสียง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
ร่วมแปรอักษร “Yala Love The King” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 125
ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 137
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 119
ซ่อมบำรุงรถจักรยาน ซ่อมบำรุงรถจักรยาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 120
ประชุมการรับนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 167
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 160
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 154
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 176
5 ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 149
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 140
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 121
กล่าวให้โอวาท แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 127
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 117
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 141
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 117
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานศิษย์เก่าและสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ครบรอบ 62 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
คณะครู และนักศึกษา จากสถาบัน โปลีเทคนิค เมอร์ซิง ยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 125
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 181
ร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 152
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
ประชุม นักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 171
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Morning Talk” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 159
วิทยาลัยเทคนิคยะลาขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 194
ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
ประชุมเตรียมการ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 192
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 223
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 200
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 189
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ประชุมครูเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 185
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 186
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 179
พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 186
ประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 181
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 158
งานเลี้ยงแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 196
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 182
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 161
ร่วมเดินทางส่งรอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 190
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 169
โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 170
พิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 173
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 155
รับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 174
ร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 159
ร่วมต้อนรับ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 190
ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 155
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 164
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 142
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 147
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 140
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 264
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
แสดงมุทิตาจิตครูผู้ทรงคุณค่า จากวันเวลาที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ENGLISH Camp 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 362
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (YTC.เกมส์’61) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
โครงการกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 422
ประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 444
จัดโครงการจังหวัดเคลื่อน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
ประชุมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 252
โครงการ “พัฒนาทักษะชีวิต (ทักษะการพูดในที่ชุมชน)” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
ฝึกอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 227
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 208
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
ออมทรัพย์ครูมุสลิมมอบทุนซากาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 207
พิธีวางรากฐานส่วนขยายอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 211
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 191
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 212
พิธีรับมอบเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 398
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 302
ร่วมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารละหมาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 239
แห่เทียนพรรษา ไปยังวัดศรีพัฒนาราม (บ้านคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 280
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 16 “สุริยเทพเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
พิธีปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
โครงการพัฒนากลไกการสร้างชุมชนวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ "ภายใต้กิจกรรมแกนนำอาสาจราจรการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน กลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 249
พิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 5 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 249
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
ตรวจเยี่ยม นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
โครงการนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเทศบาลนครยะลา ปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
พิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 332
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 625
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” ครั้งที่ 4 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 301
โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจ มือสะอาด รักชาติ ไร้คอร์รัปชั่น” ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
ประชุม วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบและเครือข่ายนำร่องระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 249
มอบกระเช้าให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา “โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 352
“วันรำลึกพระคุณของครู” เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 264
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 247
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 250
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 264
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษา ดูงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 356
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
ร่วมปล่อยขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 264
จัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 259
มอบกระเช้าอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 242
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 394
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
พิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 249
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
โครงการจิตอาสาชาวยะลา รวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 307
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 239
ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 218
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 201
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเปิดป้ายอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฐมนิเทศ นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
การประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา จชต. ระยะ 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 404
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
ประชุมก่อนปิดภาคเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
รับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 431
ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 323
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 247
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 296
สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 538
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 341
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 355
โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
ตรวจเยี่ยมสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 341
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 308
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
กิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
การแข่งขัน Robotic ประเภท AEV เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (เศรษฐกิจพอเพียง) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 615
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 227
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
ธนาคารวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 488
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 290
มอบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
พิธีแถลงข่าว “PEA YALA FA CUP" ครั้งที่ 18 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 489
โครงการญาลันนันบารู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 18” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 245
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 289
โครงการ (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 277
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา "MOE CUP" รอบชิงชนะเลิศ จชต. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียน - นักศึกษา โควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
กิจกรรม “YTC Open House” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ครั้งที่ 1 “Thailand Robotic Games 2018” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
ประชุมและจับสลากแบ่งสายฟุตบอลนักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 258
พิธีเปิด กิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 265
THAILAND ROBOTIC GAME 2018 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 248
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 633
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 246
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 250
แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 229
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 252
พิธีปิดพร้อมมอบโล่รางวัล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 233
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 235
พิธีละหมาดฮายัต เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 232
พิธีปิด พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
พิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 294
ตรวจเยี่ยมพบปะคณะกรรมการตัดสินผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 275
ประชุมครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 11 ประเภท เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 284
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ ภายใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 247
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
ประชุมหารือเพื่อจัดการแข่งขัน ROBOT นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 273
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
ติดตั้งและควบคุมการทำงานของระบบกลไกบอกเวลาโดยใช้เสียงร้องของนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 228
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 343
สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 213
สยามกีฬา สัมภาษณ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 211
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
มอบกระเช้าให้สวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 208
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 234
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202
"คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หมู่บ้านเทคนิคยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 397
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
กิจกรรม “อาซูรอ สัมพันธ์ ” ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 10) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 440
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนสภานักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-Net ระดับ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 281
ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันฟุตบอล “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 335
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 488
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 325
กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาการ “MOE CUP” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 319
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 348
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 270
มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหน้าถ้ำเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 265
เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 308
บันทึกเทปการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
พิธีมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองและเครื่องมือประกอบอาชีพ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 393
พิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
รายการ “ยี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 306
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 340
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 352
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 370
โครงการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 516
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
วิทยาลัยเทคนิคปังกาลันเซียปา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
แสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 254
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
มอบเงินบริจาค สบทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
ทำบุญทอดกฐินให้บริการน้ำดื่ม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 279
ร่วมบริจาคเงินใน "โครงการก้าวคนละก้าว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อนำไปในพิธีถวายพระเพลิง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 297
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 283
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 585
พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
ลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 311
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 275
ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันแรม แปดค่ำ เดือนสิบเอ็ด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 278
เชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และลดธงครึ่งเสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 296
ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 356
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
แสดงมุทิตาจิต "ร้อยรักสายใย เชิดชูเกียรติไว้นิจนิรันดร์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 399
พิธีเทฐานรากตอม่อ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 522
โครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 401
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 533
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 302
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 280
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
จัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 407
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 605
กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 346
โครงการเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 383
เข้าร่วมขอบคุณ คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
ขอแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 527
โครงการ ENGLISH IN AND OUT CAMPUS SCHOOL เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 288
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 331
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 “ร้อยเกาะเกมส์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 473
โครงการส่งเสริมการวิจัย ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 381
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center Thailand 4.0) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวะตำบลและศิษย์เก่า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 536
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
พิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 292
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 337
โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
โครงการทำความดีบริจาคโลหิต เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
โครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน นักศึกษา ไทย - มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 352
ร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 306
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ไทย-มาเลเซีย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 305
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ตลาดแรงงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 287
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 415
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 314
พิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 351
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 556
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ "ต้นกล้า TO BE คนดีศรีผดุง" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 339
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 375
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 328
พิธีปิดและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุน จชต. หัวใจซื่อสัตย์สุจริต” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 350
บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
อบรมถ่ายทอดความรู้ “การเคลือบผ้าด้วยยางพารา” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 276
แห่เทียนพรรษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 262
พิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 239
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 272
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญแผนก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 300
วันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
อาคารสำนักงานศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 367
พิธี “วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 371
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 415
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 396
งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
ฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
ตรวจดูความคืบหน้าอาคารก่อสร้าง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 485
โครงการพัฒนาคนสู่สายอาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 358
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 459
แสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 และพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลอง นำขึ้นประดิษฐานบนราชรถ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 351
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
พิธีแถลงข่าวการจัดงานรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 327
พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 299
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 321
โครงการประชารัฐ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 330
พิธีส่งต่อฝายมีชีวิตสู่ชุมชนบ้านสลาแด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 318
ประชุมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 430
กิจกรรมพบปะยามเช้าของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
วันรวมน้ำใจให้กาชาด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 316
กิจกรรมหน้าเสาธง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 363
โครงการสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ : กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 17” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 326
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 333
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 387
“โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 552
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483
โครงการกวนอาซูรอ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 858
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 478
ประเมิน คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 472
บันทึกความตกลงในการจัดการอบรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
รด. จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 516
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 363
“’งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 427
ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 451
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)“ทำดีเพื่อพ่อ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 584
วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
ทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
โครงการ Fix it Center อาชีวะอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
พิธีลงนามถวายอาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 401
พิธีมอบเหรียญราชการชายแดน แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 755
“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 787
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 489
ประชุมผู้แทนชมรมผู้ปกครอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 445
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 638
โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการสอบ V-net คะแนนเฉลี่ยสูงสุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 645
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 557
โครงการสัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง และครูแนะแนว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 575
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 498
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 724
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 851
พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
เดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
พิธีเปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 363
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข (พัฒนาวัด) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 571
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
พิธีลงนามความร่วมมือ ฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "๑๒ สิงหา มหาราชินี " ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 367
โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMISฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
ประเมินมาตรฐานและความพร้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ บ้านพัก หอพัก นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 806
ประชุมเตรียมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 475
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 409
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 527
ประชุมคณะกรรมการสำรวจ จำนวนสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 430
พิธีเปิดโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 402
“วันรำลึกพระคุณของครู” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 562
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 725
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปี ฮศ. 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 770
ประชุมสรุปผลการจัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ฯ และ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 456
ประชุมเตรียมความพร้อมฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 368
ร่วมเป็นเกียรติ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ 1437 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
มอบชุดเครื่องยนต์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 345
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 507
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 347
การประกวดคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 465
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 577
พิธีสักการะองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 443
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 441
ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 609
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
อบรมการใช้โปรแกรม RMS 2012 สำหรับการวัดผล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 820
ประชุม Video Conference เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 329
พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองยะลา ประจำปี 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 562
พิธีบวงสรวงองค์พระสังกัจจายน์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 366
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 338
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
ร่วมสมทบของรางวัลให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 356
กิจกรรมพบปะยามเช้า เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 382
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 548
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 421
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 444
ประชุมเตรียมงานปฐมนิเทศและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 400
ประชุมปรึกษาหารือ จัดทำ SWOT analysis เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 374
พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 670
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 379
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 504
“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 357
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีปิด การแข่งขันฟุตบอล“ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 506
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 632
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 546
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 441
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
กิจกรรมทางศาสนา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 623
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1001
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3405
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1909
ประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 579
การเสวนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 425
ประชุมเตรียมการฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 436
มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 500
รายการ “ใต้สันติสุข” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 524
ประชุมแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 442
การจัดปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 513
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 3075
พิธีเปิด งานเมาลิคกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซี่ยนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 578
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 519
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนการแข่งขันฟุตบอล PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 537
ตรวจเยี่ยม นักเรียน นักศึกษา ณ สนามสอบ V - Net ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 507
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 “ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 584
ประเมินคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 469
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 788
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 640
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 25 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 531
การรับทุนสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
พิธีแถลงข่าวมหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 557
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 569
ประชุมครูที่ปรึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 450
ประสานงานการเรียนการสอนผ่านระบบ TV วงจรปิด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 470
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 429
อบรมเครือข่าย “เยาวชนดี สังคมไทยดี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 561
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 629
มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย ประชาสีมพันธ์ 652
ประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 553
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 640
พิธีเปิด "โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา" เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1116
รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 505
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2559 คืนความสุข สานสายใย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 785
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 577
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 488
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 500
ประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอภินันท์ เจ๊ะเต๊ะ 575
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 592
ประชุมเตรียมการกิจกรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 465
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 568
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 507
โครงการวันพ่อ ประจำปี 2558 "กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 482
พิธีปิด การฝึกภาคปกติ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 773
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 564
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 (4) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 614
โครงการ ร.ด. จิตอาสาบริการซ่อมรถจักรยานรถจักรยานยนต์ ,ร.ด. ชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 627
นักศึกษาวิชาทหาร เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โรดแมปใหม่ สูตร 6-4-6-4 สู่การเลือกตั้ง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 604
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 489
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 854
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 417
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 492
ประชุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 423
กิจกรรมลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 406
การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 471
โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์ สู่อาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 427
แจ้งนโยบายและ แนวทางการปฎิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 406
เข้าคารวะและเยี่ยมชม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 405
โครงการหยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teenage Mom) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 529
ร่วมส่งและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 420
นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอขอบคุณ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1133
พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 423
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 639
ประชุมเตรียมความพร้อมปฎิบัติงาน การประเมิน ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 414
ประชุมเตรียมการฝึกปฎิบัติภาคปกติ (นศ. วิชาทหาร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 444
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 437
โครงการธนาคารเลือดเพื่อพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 432
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 452
ประขุมบริหารสัญญา ก่อสร้าง อาคาร ปฏิบัติการ อาคารเอนกประสงค์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 557
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ (อศจ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 681
ประชุมดำเนินงานโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 397
กิจกรรม " ร่วมใจ เปิดไฟ ใส่หมวก 100%" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 402
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 384
ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 401
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 409
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 432
ประชุม การเตรียมการแข่งขันฟุตบอล YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 564
พบปะยามเช้า รณรงค์ความเป็นไทย ร่วมใจสู่ท้องถิ่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 429
ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม มหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 423
ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 399
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 530
นักศึกษารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 438
ประชุมรับฟังการบรรยายการรับนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 588
ประชุมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 436
ประชุมร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 494
อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 710
ประชุมแจ้งนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 444
ประชุม เตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินงาน PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 415
มอบเงินทดแทนแก่ นายอามีล ดือราแม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 444
ประชุมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 418
ขอแสดงความยินดี ครูสาโรจน์ มากจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2274
ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 480
ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1161
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 462
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 450
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 714
ร่วมต้อนรับ ผอ.มนัสฌาน์ ชูเชิด ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 981
ประชุมงานระบบทวิภาคี จัดทำสมุดฝึกงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 503
ประชุมพนักงานราชการครู เพื่อเตรียมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 618
ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 467
ประชุมทางไกล Video Conference โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 483
ประชุม เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ. มนัสฌาน์ ชูเชิด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 489
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Rms 2012 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1186
โครงการส่งเสริมการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 530
ประชุมการดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนและรับเงินค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 407
ประชุมทางไกล Video Conference เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 500
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 781
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 463
ประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 466
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยเยี่ยมและติดตามงานโครงการฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 523
ประชุม โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 556
ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 982
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 481
พิธีเปิดมุมการเรียนรู้ภาษาจีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 467
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 636
ประชุม เรื่องการเข้าศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ณ จังหวัดสตูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 552
ประชุมเซ้นสัญญาค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 525
ประชุมฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 557
มอบทุนให้กับกองร้อยอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 602
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 469
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 472
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 546
ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ เพื่อเปิดบัญชีรายใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 470
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดมุทิตาจิต ให้แก่ครูสุภารัตน์ กำธรพัฒนากูล เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 512
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 848
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบรถเข็น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 937
ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 514
นักศึกษาวิชาทหาร อาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 782
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 748
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 591
มอบเกียรติบัตร นศ. ชนะการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 452
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักมวย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1133
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 445
โครงการอบรมทางวิชาการเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 469
โครงการอบรม "ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 487
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน (ภาษามลายู) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 542
โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซี่ยน (ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 521
ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 575
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร (อาสาจราจร) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 735
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 477
มอบกระติกน้ำร้อนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 737
นักศึกษาวิชาทหาร ฝึกปฏิบัติ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 476
นักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 518
มอบเสื้อกันฝนปฏิบัติงานอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 654
ประชุมการเตรียมงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 525
ประชุมกองร้อยอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 451
ประชุมโครงการ Fix It Center ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 441
โครงการสัมมนางานวิจัยระยะที่ 2 "สาเหตุการออกกลางคันและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 733
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 502
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี พ.ศ. 2510-2511 มอบทุนการศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 708
หจก.แสงเจริญนาประดู่ มอบทุนอาสาจราจร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 653
โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 738
งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 490
อบรมการใช้งานโปรแกรม RMS 2012 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 770
พิธีเปิดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 726
การประชุม การยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐาน เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 547
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ให้สัมภาษณ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 794
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบเงินประกันสินไหมทดแทน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 845
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 580
กิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 655
ประชุมชี้แจง กิจกรรม "Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 715
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 639
จุดเทียนชัยถวายพระพร "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 599
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหามหาราชินีนาถ" ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 671
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 723
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 586
ประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 761
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 665
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย นางทิพย์วกี มาเอียด 553
ประเมินผลการดำเนินงานวิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลาระดับจังหวัด เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1696
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1675
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 556
โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 928
ประชุมโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 528
กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 585
ประชุมพิจารณาการเข้าพักบ้านพัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 718
ประชุมโครงการเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญา การกู้ยืมเงิน กยศ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 915
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 642
โครงการอาชีวจิตอาสาเพื่อนำพาสันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 658
ประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 513
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี" เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 614
ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 พิธีหล่อเทียนพรรษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1160
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 726
ใจอาสา บริจาคโลหิค เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 629
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพและสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 546
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 590
ประชุมเรื่อง ขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 618
ประชุมงานทวิภาคี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 673
ตรวจเยี่ยมอาสาจราจร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1698
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พูดคุยในรายการใต้สันติสุข เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 887
นศ. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษา ณ ทักษิณคดี จ.สงขลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1025
ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 654
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1275
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 648
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1250
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 1436 ฮ. เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 788
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 775
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1061
แต่งตั้งอนุกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 660
26-6-58 พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 695
นักศึกษามุสลิมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนสัมพันธ์ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 660
ประชุมเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 934
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ส่งมอบงาน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 724
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
วันรำลึกพระคุณครู นักศึกษามุสลิม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 633
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 805
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 568
การสแกนบัตรประจำตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 658
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 726
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและวันรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 600
การประชุมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 739
รับมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชิ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 809
ประชุมโครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 692
ประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 661
ประชุมปรึกษาหารือการจัดการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 612
โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 636
ต้อนรับครูใหม่ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 615
การประชุมโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณของโครงการวิจัย เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 491
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1000
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปวช.1 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 677
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 903
11-5-58 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 959
ถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1293
ประชุมเตรียมการเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ เขียนโดย นายอนุรักษ์ ชูทอง 1005

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.