Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

783851
วันนี้
ทั้งหมด
57
783851

Your IP: 34.203.213.116
Server Time: 2019-01-19 18:10:17

graphics-flower-line-643773

           พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดโครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพ
รถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 11 -17
เมษายน 2561 ให้มีความพร้อมในการเดินทาง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคย
ะลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายคล่อง เรืองสังข์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสมภพ เพชรภักดี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคน
ิคยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 12 เมษายน 2561
ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะ
ลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 DSC0665
ลิงก์ข่าว

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.