Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743234
วันนี้
ทั้งหมด
378
743234

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 18:55:36

graphics-flower-line-643773

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำโดย นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพและมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และเข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประเมิน นายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมพระเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
34266608 583113352062865 4767449875069534208 nลิงค์ข่าว

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.