Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

823277
วันนี้
ทั้งหมด
496
823277

Your IP: 3.80.223.123
Server Time: 2019-05-22 23:18:59

graphics-flower-line-643773

โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยชมรมมุสลิมวิทยาลัยเทคนิคยะลา นำนักเรียน ที่นับถือศาสนาอิสลาม ออกดะวะห์ ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ ฝึกทักษะชีวิต เรียนรู้การทำอีบาดะห์ เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและ ทําประโยชน์ต่อสังคม โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ณ มัสยิด อัล-นูร ปากีสถาน ยะลา
34715073 1069308689885888 7621007137006682112 nลิงค์ข่าว

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.