Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

808629
วันนี้
ทั้งหมด
955
808629

Your IP: 54.226.175.101
Server Time: 2019-03-22 12:05:48

graphics-flower-line-643773

การรับนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสุตรประกาศนียบัตรวิทชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.