Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

823276
วันนี้
ทั้งหมด
495
823276

Your IP: 3.80.223.123
Server Time: 2019-05-22 22:55:00

graphics-flower-line-643773

ให้นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) ตามรายชื่อ #แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัย มาถ่ายรูปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ #ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. (คาบกิจกรรม)

รายชื่อนักศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 

สรุปรายชื่อ นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป แยกเป็นสาขาวิชา

 

รายชื่อสถานศึกษาเดิมนักเรียน นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนด

 

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.