Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นางกฤตยา ประจง

รักษาการฯ

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1038067
วันนี้
ทั้งหมด
18
1038067

Your IP: 34.204.202.44
Server Time: 2020-04-08 07:36:06

พิธีส่งมอบลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัด
พิธีส่งมอบลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นประธาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคยะลา
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
86229719 1018887591818770 1220075706281623552 o
ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.