Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743234
วันนี้
ทั้งหมด
378
743234

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 18:34:43

graphics-flower-line-643773

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) เลื่อนการฝึกภาคสนาม จากผลัดที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากติดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เลื่อนเป็นเข้ารับการฝึกภาคสนามผลัดที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ขึ้นรถพร้อมกันที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น.

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.