ประกาศผลการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกำหนดวันซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  
Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

718501
วันนี้
ทั้งหมด
333
718501

Your IP: 54.167.243.214
Server Time: 2018-08-21 21:25:40

graphics-flower-line-643773

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ประกาศผลการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศหน้าสำนักงานองค์การนักศึกษา (อวท.) ทางออกข้างป้อมยามวิทยาลัยฯ นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้มาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันเวลา ๐๗.๔๕ น. บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

RMS 2016

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.