Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743238
วันนี้
ทั้งหมด
382
743238

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 19:21:08

graphics-flower-line-643773

นักเรียน ระดับ ปวช.1,2 และ 3 ที่ประสงค์จะขอกู้ ให้ดำเนินการดังนี้

1. เข้าระบบ http://www.studentloan.or.th/ ขอรหัสผ่าน
2. ผู้มีรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าระบบกรอกคำขอกู้
ภาคเรียนที่ 1/2557
3. ปริ้นคำขอกู้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 1 แผ่น ส่งงานแนะแนว
4. รับเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน
ที่งานแนะแนว คนละ 1 ชุด
5. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
ส่งงานแนะแนวภายในวันที่ 25 มิ.ย 2557

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.