Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743234
วันนี้
ทั้งหมด
378
743234

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 18:44:22

graphics-flower-line-643773

1. นักเรียนระดับปวช.1,2,3 ทุกแผนกวิชา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. ปี 2557 ประเภทรายใหม่ ให้มาลงชื่อ และเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ.ห้องสิบสองปันนา (ห้องโสต) เพื่อชี้แจงวิธีการ กู้ยืมเงินของกยศ.
หมายเหตุ จะให้กู้ เฉพาะผู้ที่มาลงชื่อและเข้าประชุมเท่านั้น

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.