Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743243
วันนี้
ทั้งหมด
387
743243

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 19:44:07

graphics-flower-line-643773

ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมาแจงความจำนงและรับแบบฟอร์มเอกสารขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   ณ ห้องงานพัฒนาหลักสูตรฯ ดังนี้

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2559 (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อให้สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558)

 

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.