Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

686024
วันนี้
ทั้งหมด
3
686024

Your IP: 54.81.71.187
Server Time: 2018-04-25 05:04:15

graphics-flower-line-643773

วิทยาลัยฯ ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ 1.คอมพิวเตอร์สำหรับผระมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 15 เครื่อง 2.ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอลเรล จำนวน 1 ชุด เนื่องจากรายการที่ 1 มีผู้ยื่นซอง 1 ราย และรายการที่ 2 ไม่มีผู้ยื่นซอง วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ ดำเนินการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

RMS 2012

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.