Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

830890
วันนี้
ทั้งหมด
150
830890

Your IP: 54.145.45.143
Server Time: 2019-06-19 11:10:37

 ข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

  ปีการศึกษา 

ภาคเรียน

2551 

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

 2552  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2553  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2554  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2555  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2556  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2557  

 ภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2

2558  

 ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

2559

ภาคเรียนที่ 1
 

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.