Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

รักษาการฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นางกฤตยา ประจง

รักษาการฯ

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1037365
วันนี้
ทั้งหมด
12
1037365

Your IP: 3.226.243.36
Server Time: 2020-04-05 08:27:32

สรุปผลการแข่งขัน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 15 - 18  ธันวาคม 2559 
 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร(เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา)

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ด้านบำบัดน้ำ(น้ำเพื่อประชาชน)

ประเภท องค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.