Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

686024
วันนี้
ทั้งหมด
3
686024

Your IP: 54.81.71.187
Server Time: 2018-04-25 05:07:10

graphics-flower-line-643773

                 มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทินกร คงศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานและเกษตรกรชาวสวนยาง จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเคลือบผ้าด้วยยางพารา” ณ ภาควิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์19665423 442290262811842 4710579939007869031 n

                                                                        ลิงค์ข่าว

RMS 2012

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.