Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1086454
วันนี้
ทั้งหมด
318
1086454

Your IP: 3.236.159.130
Server Time: 2020-08-03 17:20:48

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา

เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

มีรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศการรับนักเรียน นักศึกษาโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2561

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.