งานประชาสัมพันธ์
  
Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

718501
วันนี้
ทั้งหมด
333
718501

Your IP: 54.167.243.214
Server Time: 2018-08-21 21:25:48

graphics-flower-line-643773

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 18
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 415
กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
กำหนดการเปิดซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รอบสอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 241
แบบประเมินสมรรถนะความรู้และด้านทักษะของนักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานจากสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 243
ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
หลักฐานสำหรับการมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 418
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 594
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพพันธ์ 385
สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 417

RMS 2016

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.