Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743238
วันนี้
ทั้งหมด
382
743238

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 19:22:39

graphics-flower-line-643773

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฎิทินการศึกษางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 115
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 78
การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิดและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับระหว่างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 144
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 531
กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 359
กำหนดการเปิดซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รอบสอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 312
แบบประเมินสมรรถนะความรู้และด้านทักษะของนักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานจากสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 293
ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
หลักฐานสำหรับการมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.