Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

663191
วันนี้
ทั้งหมด
405
663191

Your IP: 54.227.48.147
Server Time: 2018-02-23 18:25:07

graphics-flower-line-643773

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี ประจปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 22
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 62
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 101
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 344
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 271
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 28
แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชาทุกคน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 222
ประกาศงานเงิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 170
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 649

RMS 2012

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.