Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

793511
วันนี้
ทั้งหมด
227
793511

Your IP: 34.203.28.212
Server Time: 2019-02-16 17:48:07

graphics-flower-line-643773

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 205
ให้นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) ตามรายชื่อ #แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัย มาถ่ายรูปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ #ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. (คาบกิจกรรม) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 142
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 84
การรับนักเรียนนักศึกษา โควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสุตรประกาศนียบัตรวิทชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 164
จัดนิทรรศการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างเชื่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 206
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 196
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัุบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างเชื่่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
รายละเอียดการสอบ V -NET ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 169

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.