Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

771779
วันนี้
ทั้งหมด
499
771779

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-13 19:43:04

graphics-flower-line-643773

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 69
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างเชื่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 95
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 115
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัุบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างเชื่่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
รายละเอียดการสอบ V -NET ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 96
ประกาศขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 133
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 122
ปฎิทินการศึกษางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 263
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 163
การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิดและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับระหว่างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 202

RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.