Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400307
วันนี้
ทั้งหมด
107
1400307

Your IP: 172.70.175.182
Server Time: 2022-11-30 08:44:55

      spd65 50787

   

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก

30 พฤศจิกายน 2565
รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก

คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้

30 พฤศจิกายน 2565
คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้

ประชุมพร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

30 พฤศจิกายน 2565
ประชุมพร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

28 พฤศจิกายน 2565
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

28 พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

28 พฤศจิกายน 2565
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

 

icon-readmore-news

 

divider

 

news14 f0840

 

news23 155bf


ข่าวก่อนหน้า

 

news33 96190


icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.