Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1246921
วันนี้
ทั้งหมด
92
1246921

Your IP: 172.69.63.16
Server Time: 2021-10-16 15:24:02

 

 13 D Q9 4 bf17b

graphics-flower-line-643773

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

Th P 2 24812

 

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแม่ลาน

22 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแม่ลาน

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอรือเสาะ

22 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอรือเสาะ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอศรีสาคร

22 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอศรีสาคร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพรามัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

22 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพรามัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

22 กันยายน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ในการยกระดับการพัฒนาและการบริหารจัดการ

22 กันยายน 2564
ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ในการยกระดับการพัฒนาและการบริหารจัดการ

 

icon-readmore-news

 

divider

 

news14 f0840


 

news23 155bf


ข่าวก่อนหน้า

 

news33 96190


icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.