Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1350901
วันนี้
ทั้งหมด
26
1350901

Your IP: 172.70.134.74
Server Time: 2022-08-11 07:04:14
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบโปรแกรมประเมินนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 12
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 21
พิธีเปิดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 20
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 18
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 13
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 16
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 22
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูภาควิชาเครื่องกล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 17
กิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 23
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 16

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.