Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1235742
วันนี้
ทั้งหมด
226
1235742

Your IP: 172.70.34.125
Server Time: 2021-09-20 14:24:41

new04 5248f

Graphic DividerLineHorizontal

Th P 2 24812

 

ข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

03 กันยายน 2564
ข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

03 กันยายน 2564
กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา

03 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา

เข้าเยี่ยมชมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหนังวัวพันธุ์ยะลาวากิว

03 กันยายน 2564
เข้าเยี่ยมชมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหนังวัวพันธุ์ยะลาวากิว

เข้ามอบถุงยังชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี ในพื้นที่ จชต. จำนวน 10 ชุด

03 กันยายน 2564
เข้ามอบถุงยังชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี ในพื้นที่ จชต. จำนวน 10 ชุด

ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา

03 กันยายน 2564
ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา

 

icon-readmore-news

 

divider

 

news14 f0840


 

news23 155bf


ข่าวก่อนหน้า

 

news33 96190


icon-readmore-news

 Graphic-DividerLineHorizontal

ระบบบริหาร

YTC R-Radio

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.