Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753229
วันนี้
ทั้งหมด
187
1753229

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 04:27:32

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 07.50 น. ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา พบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ความว่า “ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพราะทุกคนได้ฝึกความอดทน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีความสุข เป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป” โดยมี นายสามารถ รังไสย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ทำหน้าที่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 38781087

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.