Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1451951
วันนี้
ทั้งหมด
190
1451951

Your IP: 172.71.222.112
Server Time: 2023-03-23 13:50:54

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายศราวุธ ชุมภูราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ทุกสถาบัน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน และ การประสานงานขอความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง รู้รักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2563 โดยมี พ.อ.ปริวิยท์ สุทธิโมกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์แลละสันติวิธี (บ้านกรงนก) ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

S 39026927

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.