Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753190
วันนี้
ทั้งหมด
148
1753190

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:29:25

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยะลา ทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ในการนี้  ว่าที่ร้อยตรี วิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิทยาลัยหน่วยรับตรวจ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง  โดยมี นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

S 39354389

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.