Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400318
วันนี้
ทั้งหมด
118
1400318

Your IP: 172.70.34.2
Server Time: 2022-11-30 09:36:21

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายวิชิต ชูนาค ข้าราชการบำนาญ (ครูผู้ทรงคุณค่า) วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ด้วยความเสียสละ อุทิศแรงกายและสติปัญญาในการคิดและร่วมสร้างสรรค์การบริหารงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบัน จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

S 39649372

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.