Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753194
วันนี้
ทั้งหมด
152
1753194

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:32:10

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายวิชิต ชูนาค ข้าราชการบำนาญ (ครูผู้ทรงคุณค่า) วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ด้วยความเสียสละ อุทิศแรงกายและสติปัญญาในการคิดและร่วมสร้างสรรค์การบริหารงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบัน จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

S 39649372

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.