Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729779
วันนี้
ทั้งหมด
2
1729779

Your IP: 172.70.38.42
Server Time: 2024-06-23 00:37:32

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลาร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญนาประดู่และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร อย่างถูกต้องและปลอดภัย” โดยมี นายสรศักดิ์ หลีเส็น รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานในพิธี และวิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 39682139

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.