Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400319
วันนี้
ทั้งหมด
119
1400319

Your IP: 172.70.34.3
Server Time: 2022-11-30 09:44:34

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายวิชิต ชูนาค ข้าราชการบำนาญ (ครูผู้ทรงคุณค่า) และนายสุพัตร เหล่ามงคลชัยศรี ข้าราชการบำนาญ (ครูผู้ทรงคุณค่า)เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อพิจารณาหารือข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้

-          พิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมด้านกำหมาย (เพิ่มเติม)

-          พิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน

โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

S 39682095

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.