Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753233
วันนี้
ทั้งหมด
191
1753233

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 04:30:43

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาและคณะผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการและ รองผู้อำนวยการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาสและ4 อำเภอ จังหวัดสงขลา) ณ ห้องอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 40730720

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.