Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753228
วันนี้
ทั้งหมด
186
1753228

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 04:23:49

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ว่าทีร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบสานพระราชปณิธานฯ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างทัศนคติต่อสถาบันให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 40763665

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.