Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1698851
วันนี้
ทั้งหมด
367
1698851

Your IP: 172.70.174.57
Server Time: 2024-04-23 17:02:18

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันที่  22 ธันวาคม  2563 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในการแข่งขันทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ English Public Speaking Contest โดย นางสาวนิศากร คะสีทอง นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนายดานยา สะซี ตำแหน่งครู ชำนาญการ ทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม และการแข่งขันทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ English Demonstration Contest โดย นางสาวนูรฮีดายะห์ ลือแบซา นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล และนางสาวอัสมะ ยูนุ๊ ตำแหน่งพนักงานราชการครู ทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องอาเซียน วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

S 41370027

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.