Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1698852
วันนี้
ทั้งหมด
368
1698852

Your IP: 172.70.174.57
Server Time: 2024-04-23 17:09:18

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง และการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยมีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้

          การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

         1.นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

          การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง

          1.นางสาวซีตีฟาราวฮุน แวมะ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          2.นางสาวมัสอายู วาแมดีซา นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย

      1.นายธรรศชนก นวลโชคสกุล นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          2.นายอนุสรณ์ กองกาญจน์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          โดยมี นางสาวนันทา จันทร์มณี ตำแหน่งครู ชำนาญการ และนางกฤตยา ประจง ตำแหน่งครู ชำนาญการ ทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในการแข่งขันดังกล่าว

S 41386042

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.