Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753223
วันนี้
ทั้งหมด
181
1753223

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 04:15:55

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

          1. นายฟิตทรี สะมะแอ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          2. นายซาฟีอี ฮะซา นักเรียนระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          3. นายอัซรีย์ เบ็ญสิเดะ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

โดยมี นายสราวุฒิ สาธาระกุล ตำแหน่งพนักงานราชการ ครู ทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในการแข่งขันดังกล่าว

82076

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.