Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729775
วันนี้
ทั้งหมด
468
1729775

Your IP: 162.158.78.111
Server Time: 2024-06-22 23:43:38

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 07.45 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในนามของชมรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 8 ทุน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนสายอาชีพให้สำเร็จ มีอาชีพ มีงานทำในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

          1. นายธนโชติ ภักดีมาก   นักเรียนระดับชั้นปวช.2 ภาควิชาเครื่องกล

          2. นายอนันตศักดิ์ ชนะสัตย์   นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ภาควิชาช่างกลโรงงาน

          3. นายฟรูกอน มะแซ นักเรียนระดับชั้นปวช.2 ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต

          4. นายนันทศักดิ์ ยอดแก้ว นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          5. นายธันวา วิชัยดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้นปวช.1 ภาควิชาช่างก่อสร้างและโยธา

          6. นายกาแมล มะอะจะแม นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ภาควิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          7. นางสาวเนตรอัปสร ดิษฐสี นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          8. นายกนกพร วิรัญโท นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม

S 41402644

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.