Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1699668
วันนี้
ทั้งหมด
267
1699668

Your IP: 172.71.223.41
Server Time: 2024-04-25 19:39:33

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคยะลาดำเนินการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจคัดกรอง covid 19 แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid 19 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด วิทยาลัยฯ จึงได้มีการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดย นางสาวพรรณี แก้วเจริญ หัวหน้างานสวัสดิการฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ ยงยศยิ่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ประตูทางเข้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา ณ ประตูทางเข้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 41467921

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.