Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753189
วันนี้
ทั้งหมด
147
1753189

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 03:27:14

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางดวงกมล แก้วนก หัวหน้างานทะเบียน นายไฟซอล มะแซ หัวหน้างานวัดผล และเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3เป็นประธานที่ประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S 41697321

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.