Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753182
วันนี้
ทั้งหมด
140
1753182

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:19:41

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมประชุมวางแผนสถานศึกษาคู่พัฒนาด้านอาชีพระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

7 1 64 ๒๑๐๑๐๗ 5

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.