Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428754
วันนี้
ทั้งหมด
411
1428754

Your IP: 162.158.78.97
Server Time: 2023-02-06 14:53:31

วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา และการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/โครงการพิเศษของรัฐบาล/ผู้บริหารระดับสูง ในหัวข้อ ติดตามการขับเคลื่อนงาน “การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย” โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี

 

S 42205467

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.