Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729777
วันนี้
ทั้งหมด
470
1729777

Your IP: 162.158.78.110
Server Time: 2024-06-22 23:55:53

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานกรรมการฝ่ายผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ , ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารวิทยาลัย , หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ , ครู ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

DSC 0302

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.