Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1670538
วันนี้
ทั้งหมด
1073
1670538

Your IP: 172.70.38.144
Server Time: 2024-02-28 18:49:32

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

STD P 67 1d677

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานกรรมการฝ่ายผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ , ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารวิทยาลัย , หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ , ครู ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

DSC 0302

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.