Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729779
วันนี้
ทั้งหมด
2
1729779

Your IP: 172.70.38.42
Server Time: 2024-06-23 00:38:59

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาเข้าร่วมการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษา และการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 /โครงการพิเศษของรัฐบาล/ผู้บริหารระดับสูง โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

S 42205525

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.