Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1712968
วันนี้
ทั้งหมด
331
1712968

Your IP: 172.70.43.140
Server Time: 2024-05-18 15:53:55

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีวิเนตร ถนอมรักษ์ษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคยะลาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน และวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเมน วช.ยะลา ๒๑๐๒๐๔ 11

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.