Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365239
วันนี้
ทั้งหมด
15
1365239

Your IP: 172.70.174.60
Server Time: 2022-09-27 05:14:31

 

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

แจ้งนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.และปวส.ทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์ในภาคเรียนที่ผ่านมา มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน      ปีการศึกษา 2563 มาแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียนตั้งแต่วันที่            19 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องพัฒนาหลักสูตรฯ

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.