Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428752
วันนี้
ทั้งหมด
409
1428752

Your IP: 162.158.78.96
Server Time: 2023-02-06 14:36:21

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยมีสถานศึกษาขนาดเล็กเข้ารับการประเมิน ดังนี้

1.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

S 42770614

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.