Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585634
วันนี้
ทั้งหมด
370
1585634

Your IP: 172.70.174.50
Server Time: 2023-10-03 16:00:08

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยมีสถานศึกษาขนาดเล็กเข้ารับการประเมิน ดังนี้

1.วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา

4.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

วก.สายบร ๒๑๐๒๒๘ 1

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.