Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753223
วันนี้
ทั้งหมด
181
1753223

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 04:14:46

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลามอบหมายให้ นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วย นายวัลลภ บุญขวัญ ตำแหน่งครูที่ปรึกษาอวท. และนายบุญสง การสุวรรณ ตำแหน่งครูที่ปรึกษาอวท.นำคณะนักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุม smart classroom วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

152072882 1314541762253350 2346473203356433887 n

ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.